ყველანაირი ტესტირებები და ხარისხთან შესაბამისობის სერტიფიცირება

ჩვენი მიზანია დავამყაროთ გრძელვადიანი, მჭიდრო ურთიერთობები კონტრაქტორ კომპანიებთან. გავითვალისწინოთ განსაკუთრებული ვითარებები და ხელი შევუწყოთ მათი ბიზნესის განვითარებას

რეგიონალური,ეკონომიკური აქტივობების ზრდა- ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელებისა და ტელეკომუნიკაციის საქმიანობის სფეროში, როგორც წამყვანი კომპანია ინდუსტრიაში

ჩვენს შესახებ

   შპს "ჯორჯიან უნიონ"-ი დაფუძნებულია 2002 წელს. კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა
   კავშირგაბმულობა, გაზგაყვანილობა, წყალგაყვანილობა და სხვა მიწისქვეშა კომუნიკაციების საამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები.
   ქალაქებსა და სოფლებში სატელეფონო, წყალგაყვანილობის, გაზგაყვანილობისა და ელექტრო ქსელების მშენებლობა.
   ოპტიკურ - ბოჭკოვანი და საკაბელო მაგისტრალების მშენებლობა.
   დაზიანებული საკაბელო და სხვა კომუნიკაციების ტრასების მონახვა და აღდგენა.
   ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების სწრაფად და კარგად ორგანიზებისათვის კომპანია ფლობს ყველა საჭირო ტექნიკას და მასალებს. იგი დაკომპლექტებულია სერტიფიცერებული სპეციალისტებითა და პროფესიონალებით, შრომის უსაფრთხოება კი ჩვენი პრიორიტეტია.

ჩვენი
სერვისები

პროექტირება ნებართვებით და პროექტის განფასება

ქალაქებსა და სოფლებში სატელეფონო, წყალგაყვანილობის, გაზგაყვანილობისა და ელექტრო ქსელების მშენებლობა

დაზიანებული საკაბელო და სხვა კომუნიკაციების ტრასების მონახვა და აღდგენა

შესაბამისი სამუშაოების სწრაფად და კარგად ორგანიზებისათვის ჩვენ ვფლობთ ყველა საჭირო ტექნიკას და მასალებს.

ჩვენ, ჩვენს მომხარებელს ვთავაზობთ,სრულ მომსახურებას შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით.ვაფასებთ შრომით პროცესებს, ვაანალიზებთ რისკებსა და ვიღებთ მათზე მორგებულ გადაწყვეტილებებს

თქვენ მოგემსახურებიან მაღალი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტები, რათა ერთად გადავჭრათ ამოცანები და მივაღწიოთ დასახულ მიზანს

ჩვენი
პროექტები