კომპანიის შესახებ


შპს "ჯორჯიან უნიონ"-ი დაფუძნებულია 2005 წელს.

  • ძირითადი საქმიანობა:
  • კავშირგაბმულობა, გაზგაყვანილობა, წყალგაყვანილობა და სხვა მიწისქვეშა კომუნიკაციების საამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები.
  • ქალაქებსა და სოფლებში სატელეფონო, წყალგაყვანილობის, გაზგაყვანილობისა და ელექტრო ქსელების მშენებლობა.
  • ოპტიკურ - ბოჭკოვანი და საკაბელო მაგისტრალების მშენებლობა.
  • დაზიანებული საკაბელო და სხვა კომუნიკაციების ტრასების მონახვა და აღდგენა.
  • ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების სწრაფად და კარგად ორგანიზებისათვის კომპანია ფლობს ყველა საჭირო ტექნიკას და მასალებს.